Inspiratie

In de Filosofische Werkplaats is de denkhouding van het Stoïcisme een inspiratiebron voor mij. Dat is een stroming uit de Griekse filosofie die rond 300 voor Christus ontstond. Harmonisch leven is een belangrijk principe binnen het Stoïcisme.

Gelijkmatigheid
De Stoïcijnse filosofen leggen de nadruk op een rustige aanvaarding van wat het leven ons brengt. Een ware Stoïcijn accepteert geluk en pech met dezelfde gelijkmatigheid, echter niet te verwarren met onverschilligheid. Deze houding moet leiden tot een innerlijke rust. Het is een vorm van sereniteit die zich niet laat verstoren door de gebeurtenissen.

Emoties
Van de belangrijke Stoïcijn Seneca is de uitspraak: 'Geneesmiddelen voor de ziel zijn al door de ouden uitgevonden, maar het is aan ons te bepalen hoe ze toe te passen en wanneer.' Eén van die geneesmiddelen is dat je je niet laat leiden door je emoties. Je moet in alle vrijheid (dus ook vrij van emoties) kunnen beslissen wat je doet. Je hoeft je emoties niet te negeren, volgens de Stoïcijn, maar beschouw ze dan als iets waarvan je wijzer kunt worden. Dan werken ze louterend.

Filosofische Werkplaats

it Hof 3, 8511AE Goïngarijp, tel. 06-30383937